Geschillen/Klachten

Iedere onderneming die in de Europese Unie gevestigd is en die goederen via internet verkoop moet de consument informeren over het bestaan van het Online Dispute Resolution-platform (dit is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen) en de mogelijkheid om van dit platform gebruik te maken voor de beslechting van hun geschillen.

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Bij het invullen van Uw klacht wordt er naar het e-mail adres van de onderneming gevraagd het e-mail adres die U hiervoor gebruikt is : info@juwelennevejan.be

Afbeeldingen